รู้จักระดับสุขภาพสมอง ด้วยตัวคุณเองกับ CogMateTM ได้แล้ววันนี้
รู้จักระดับสุขภาพสมอง ด้วยตัวคุณเองกับ CogMateTM ได้แล้ววันนี้
รู้จักระดับสุขภาพสมอง ด้วยตัวคุณเองกับ CogMateTM ได้แล้ววันนี้
รู้จักระดับสุขภาพสมอง ด้วยตัวคุณเองกับ CogMateTM ได้แล้ววันนี้
รู้จักระดับสุขภาพสมอง ด้วยตัวคุณเองกับ CogMateTM ได้แล้ววันนี้

ประสิทธิภาพของสมองที่ดี จะช่วยทำให้เราจดจ่อกับทุกกิจกรรม ที่เราทำในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ทั้งด้านการทำงาน การใช้ความคิด รวมทั้งการเล่นกีฬาต่างๆ ที่ต้องใช้สมาธิ

Cogmate
Cogmate
CogMateTM

เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท Cogstate Ltd. ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจวัดระดับประสิทธิภาพสมอง (สุขภาพสมอง) ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการทดสอบที่ถูกพัฒนามาจากแบบทดสอบ Cogstate Brief Battery ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทดสอบการทำงานของสมองด้านการรู้คิดและการตัดสินใจ (Cognitive Function) ของมนุษย์โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการทั่วโลก ลาตินอเมริกา และภาคพื้นเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย

product-tour
product-tour
สุขภาพสมองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
มาปรับพฤติกรรมและแนวทางการใช้ชีวิตที่ช่วยส่งเสริม
ให้สมองของคุณมีสุขภาพที่ดีกันเถอะ !
Cogmate