Cogmate
มารู้จักระดับสมรรถภาพ
สมองของตัวคุณกันเถอะ
เริ่มต้นใช้งานด้วยแผนการทดสอบที่เหมาะสมกับคุณ
เลือกแผนการทดสอบ ที่เหมาะสมกับคุณ
Single Value
250บาท
ทดสอบได้ 1 ครั้งเท่านั้น
แพคเกจเริ่มต้นครั้งเดียว
เฉลี่ย 250 บาท ต่อการทดสอบ
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
Promotion
379บาท
ทดสอบได้ 3 ครั้ง
ประหยัด 50%
เฉลี่ย 126 บาทต่อการทดสอบ
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
Super Value
479บาท
ทดสอบได้ 4 ครั้ง
ประหยัด 63%
เฉลี่ย 120 บาทต่อการทดสอบ
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
CogMateTM x E-Memory
555บาท
ทดสอบได้ 1 ครั้ง
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์ผ่าน E-Memory Clinic
CogMate x E-Memory
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านความจำ ผ่าน E-Memory Clinic ในแอปฯ "MorDee - หมอดี" 1 ครั้ง มูลค่าสูงสุด 700.-
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
CogMateTM x E-Memory
666บาท
ทดสอบได้ 3 ครั้ง
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์ผ่าน E-Memory Clinic
CogMate x E-Memory
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านความจำ ผ่าน E-Memory Clinic ในแอปฯ "MorDee - หมอดี" 1 ครั้ง มูลค่าสูงสุด 700.-
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
CogMateTM x E-Memory
777บาท
ทดสอบได้ 4 ครั้ง
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์ผ่าน E-Memory Clinic
CogMate x E-Memory
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านความจำ ผ่าน E-Memory Clinic ในแอปฯ "MorDee - หมอดี" 1 ครั้ง มูลค่าสูงสุด 700.-
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
CogMateTM x E-Memory
479บาท
ทดสอบได้ 4 ครั้ง
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์ผ่าน E-Memory Clinic
CogMate x E-Memory
ประหยัด 63%
เฉลี่ย 120 บาทต่อการทดสอบ
ฟรี !! ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านความจำ ผ่าน E-Memory Clinic ในแอปฯ "MorDee - หมอดี" 1 ครั้ง มูลค่าสูงสุด 700.-
คำแนะนำเพื่อสุขภาพสมอง
คูปองส่วนลดสมาชิก
Looking for a bigger plan ?
ติดต่อเรา
payment method
payment method
payment method
payment method