การใช้งานคุกกี้โดยเรา

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ (“คุกกี้”) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา นอกจากคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งแล้ว เรายังประสงค์ที่จะใช้คุกกี้ (1) เพื่อเรียนรู้ว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเว็บไซต์ของเราทำงานเป็นเช่นไร รวมถึงวัตถุประสงค์ทางด้าน

  1. สถิติระหว่างไซต์ (Cross-Site Statistics)
  2. จัดหาฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม และการสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personalisation) ให้แก่ท่าน
  3. จัดให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคม
  4. เพื่อการเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการตลาด

โดยการเลือก “ยอมรับทั้งหมด” ท่านได้ยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ทั้งหมด และการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เบราว์เซอร์ และเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้/ความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การปรับแต่ง (Configuration) และการถอนความยินยอมนั้น กรุณาเลือก “การตั้งค่าคุกกี้ (Cookie Preferences)” ในเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

Google Analytics
Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage