สุขภาพสมองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
มาปรับพฤติกรรมและแนวทางการใช้ชีวิตที่ช่วยส่งเสริม
ให้สมองของคุณมีสุขภาพที่ดีกันเถอะ !
product-tour
MAKE LIFESTYLE HABITS
FOR HEALTHY BRAIN!
อุปนิสัยที่ส่งผลต่อการฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
brain health habit
สาเหตุของการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคซึมเศร้า
 • ระดับไขมันที่ผิดปกติ
 • นอนหลับไม่เพียงพอ
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • เมแทบอลิกซินโดรม
 • การสูบบุหรี่
 • การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
 • ความเครียดและกังวล
 • ประวัติการได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ
อายุและประสิทธิภาพของสมอง
อ้างอิงจาก คู่มือแนวทางการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของประสาทการรับรู้ 2017 หน้า 118 ของประเทศญี่ปุ่น

การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง หรือการเข้าสังคมอย่างสม่ำเสมอ
และการมีสุขภาพทางจิตที่แจ่มใส ผลรวมของทั้งหมดนี้ ไม่เพียงแต่ จะส่งผลดีต่อร่างกายเท่านั้น ยังส่งผลดีต่อสุขภาพสมองเราด้วย

ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะรู้ว่าสุขภาพสมองของตัวเราอยู่ในระดับใด
ที่สำคัญเมื่อทราบแล้ว ก็มาเริ่มปรับ Life style การดำเนินชีวิต ที่คุณเปลี่ยนแปลงได้กันเถอะ