Why is " CogMateTM " ?
ประสิทธิภาพของสมองสำคัญกับ ทุก ๆ วันของคุณ…จริงหรือไม่ ?

ประสิทธิภาพของสมองที่ดี จะช่วยทำให้เราจดจ่อกับทุกกิจกรรม ที่เราทำในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
ทั้งด้านการทำงาน การใช้ความคิด รวมทั้งการเล่นกีฬาต่างๆ ที่ต้องใช้สมาธิ
การที่เราทราบถึงระดับประสิทธิภาพของสมองว่า ยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีต่อไปใน "100 ปีของชีวิต"

มาเริ่มปรับสิ่งที่เราทำได้ทีละเล็กทีละน้อยกันเถอะ
Cogmate

CogMateTM เป็นเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของสมอง
ในด้าน "ความจำ" "การคิด" และ "การตัดสิน"

สำหรับผู้ที่คิดว่า "ฉันยังไหว!" มาลองตรวจวัดระดับประสิทธิภาพสมอง (สุขภาพสมอง) ของคุณด้วย " CogMateTM " ด้วยการทดสอบ 4 ด้าน * เพื่อทำให้คุณทราบระดับสุขภาพสมองว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่

แบบทดสอบของ CogMateTM เป็นการทดสอบโดยใช้ไพ่ ในการทดสอบ โดยรูปแบบของไพ่จะแสดงผลบนหน้าจอเมื่อเริ่มทำการทดสอบ ตัวไพ่จะพลิกอัตโนมัติและให้คุณตอบ หรือ ปฏิบัติตามคำสั่งที่โชว์บนหน้าจอ 

การตรวจสอบนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน หรือวินิจฉัยโรคใด ๆ

การทดสอบ 4 ด้านของ CogMateTM
การทดสอบอัตรา
การตอบสนองของสมอง
card-1
ระดับความยาก

เวลาในการทดสอบ 3 นาที

การทดสอบความสามารถ
ในการจดจ่อของสมอง
card-2
ระดับความยาก

เวลาในการทดสอบ 3 นาที

การทดสอบความสามารถ
ในการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น
card-3
ระดับความยาก

เวลาในการทดสอบ 6 นาที

การทดสอบความสามารถ
ด้านความจำ
card-4
ระดับความยาก

เวลาในการทดสอบ 3 นาที

แบบทดสอบด้านนี้มีความยากว่าแบบทดสอบอื่นเล็กน้อยและอาจใช้เวลามากกว่าปกติ
หากระหว่างทดสอบท่านมีการทำผิด ท่านไม่ต้องกังวลและให้ทำแบบทดสอบนี้จนจบเพื่อการแปลผล
bulb
ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่ายที่คุณสามารถ
ตรวจสอบสมองของคุณได้เป็นประจำ
device
  • ใช้งานง่ายบนพีซี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
  • ใช้เวลาทดสอบเพียง 15 นาที
  • ทำการทดสอบได้ด้วยตัวท่านเอง!
chart
  • ใช้ในกว่า 55 ประเทศและรองรับมากกว่า 100 ภาษา!*
  • บอกสุขภาพสมองของคุณเทียบกับค่าเฉลี่ยในวัยเดียวกัน
  • หากตรวจสอบเป็นประจำ ก็สามารถเปรียบเทียบกับผลครั้งที่ผ่านมาได้!
ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันหรือวินิจฉัยความเจ็บป่วย แต่เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ
ด้วยแบบทดสอบ Cogstate Brief Battery ที่มีอัลกอริธึมเดียวกัน
result
ขั้นตอนการทดสอบ
เตรียมตัวก่อนทดสอบ

01 เตรียมตัวก่อนทดสอบ

เตรียมคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
หรือสมาร์ทโฟนของคุณให้พร้อม
ดูวิธีการทดสอบ

02 ดูวิธีการทดสอบ

ศึกษาขั้นตอนการทดสอบ
จากวีดีทัศน์
เริ่มทดสอบ

03 เริ่มทดสอบ

เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ
ระบบจะให้คุณได้ทดสอบการ
ใช้งานก่อนทุกครั้ง ดังนั้นคุณ
สามารถฝึกฝนก่อนทำการทดสอบจริงได้
ตรวจสอบเวลาประมาณ 15 นาที
ผลการทดสอบ

04 ผลการทดสอบ

เมื่อการทดสอบทั้งหมดเสร็จสิ้น
หน้าจอผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น
แม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดเล็กน้อยโปรดทำการทดสอบจนจบทุกครั้ง
ผลลัพธ์การทดสอบของ CogMateTM
ผลลัพธ์การทดสอบของ CogMateTM
ผลลัพธ์การทดสอบของ CogMateTM
เมื่อการทดสอบทั้งหมดเสร็จสิ้น ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ ผลลัพธ์จะแสดงผลเป็นระดับเกรด A B C และอายุสมองของคุณ