COGSTATE BRIEF BATTERYTM
CogMate ใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า Cogstate brief battery ที่มีการใช้มามากกว่า 20 ปี ใช้ทั้งในงานวิจัยต่างๆ โดยมีผู้เข้าการทดสอบกว่า 2 ล้านคน
sci1
2000+
ใช้ในการทดลองวิจัยทางวิชาการและทางคลินิก
sci1
2 Millions
จำนวนผู้ทดสอบที่ผ่านมา
sci1
20 Years
ให้บริการด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

ความสามารถของ

COGSTATE BRIEF BATTERY

ด้านการตรวจความเสื่อมทางความจำและปัญญา

Cogstate Breif Battery สามารถตรวจพบความเสื่อมทางปัญญาที่มี

ความน่าจะเป็นสูงถึง 80.4% และมีความจำเพาะถึง 84.7%

ในคะแนนหน่วยความจำ โดยคำนวณจากแบบทดสอบด้านความสามารถในการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นและแบบทดสอบด้านความทรงจำ
ROC curves of healthy adults and cognitive decline groups
Sensitivity
(95% CI).
Specificity
(95% CI).
ROC curved area
(95% CIs)
p-value
Psychomotor / Attention 41.1% (31.7-51.1) 85.7% (82.8-88.3) 0.67 (0.61-0.73) <0.0001
Learning / working memory 80.4% (71.6-87.4) 84.7% (81.7-87.4) 0.91 (0.87-0.94) <0.0001
  1. ความไว เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า สามารถตรวจพบบุคคลที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องว่ามีปัญหาหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออัตราส่วนที่ไม่มองข้าม "ปัญหา"
  2. ความเฉพาะเจาะจง คือ ดัชนีที่ระบุว่าบุคคลที่ไม่มีปัญหาสามารถตรวจพบได้อย่างถูกต้องว่าไม่มีปัญหาหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง "ไม่มีปัญหา" คืออัตราส่วนของ
    • การไม่มีปัญหานี่เป็นบันทึกการติดตามของ Cogstate Brief Battery ด้วยอัลกอริธึมเดียวกัน
    • ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันหรือวินิจฉัยความเจ็บป่วย แต่เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ
TARGET AND METHOD

เพื่อตรวจสอบความไวของ Cogstate Brief Battery ต่อการลดลงของความรู้ความเข้าใจ เราได้วิเคราะห์ข้อมูลของอาสาสมัคร 804 คนที่ได้รับคัดเลือกจากการศึกษา Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) ฯลฯ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ข้อมูลที่ใช้คือคะแนนรวมของสองรายการ (psychomotor/ attention and learning / working memory) ซึ่งคำนวณความไวและความจำเพาะที่วัดโดยพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC (AUC)

Source: Maruff, P., Lim, YY, Darby, D., Ellis, KA, Pietrzak, RH, Snyder PJ, Bush, AI, Szoeke, C., Schembri, A., Ames, D., Masters, CL , & the AIBL Research Group (2013). Clinical utility of the Cogstate brief battery in identifying cognitive impairment in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. BMC Pharmacology & Toxicology, 1:30

ค่าคะแนนของ

COGSTATE BRIEF BATTERY

บอกอะไร

The Cogstate Brief Battery เหมาะสำหรับการติดตามระดับ ความจำและปัญญาโดยคะแนน (OBT, OCL) จะมีความเชื่อมโยงกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ และ ความสามารถในการจดจำที่มีค่าขึ้นลงได้ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
1. ตรวจจับความเร็วเมื่อพลิกการ์ด
2. ความเร็วในการระบุว่าการ์ดเป็นสีแดงหรือสีดำ
3. ความแม่นยำในการจำการ์ดที่แสดงก่อน OBT = หนึ่งไพ่ย้อนหลัง
4. ความแม่นยำในการจำการ์ดหนึ่งใบก่อน OCL = การ์ดเดี่ยว การเรียนรู้ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตรวจจับและการระบุที่เป็นมาตรฐาน
Learning/Working memory
= ค่าเฉลี่ยของคะแนนความแม่นยำมาตรฐาน ใน OCL/OBT
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความถูกต้องปกติ
Psychomotor/attention
= ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตรวจจับ และการระบุที่เป็นมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ วิธีการศึกษา
  • เพื่อตรวจสอบประโยชน์และการใช้งานจริงของ Cogstate Brief Battery ได้มีการทำการศึกษาในรูปแบบการสำรวจ เป็นระยะยาว 12 เดือน กับผู้เข้าร่วมศึกษาจำนวน 118 คนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าร่วมไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  • ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะถูกทดสอบเดือนละครั้ง และมีผู้ทดสอบจำนวน 40 คนที่การทดสอบเสร็จสิ้นจนจบการศึกษา
  • เพื่อที่จะดูความผันแปรของคะแนนแต่ละรายการของการทดสอบทั้งสี่ประเภท (ความเร็วในการตรวจับ ความเร็วในการระบุ OBT, OCL) ค่าเฉลี่ยของผู้สิ้นสุดการทดสอบเมื่อจบการศึกษาทั้งหมดและคะแนนของคน 3 คนจะถูกสุ่ม

Source: Valdes EG, et al. J Clin Experimental Neuropsychology. 2016; 38 (9), 1026-1037